Tổ chức chương trình Zoom tại Hoa Kỳ

Tổ chức chương trình Zoom tại Hoa Kỳ

SỰ KIỆN/ 23.10.2023
NHỮNG KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG NHẤT TRONG BUỔI LỄ KỶ NIỆM 4 NĂM THÀNH LẬP GEIN GROUP VÀ CHUNG KẾT TOÀN QUỐC MISS GEIN 2024

NHỮNG KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG NHẤT TRONG BUỔI LỄ KỶ NIỆM 4 NĂM THÀNH LẬP GEIN GROUP VÀ CHUNG KẾT TOÀN QUỐC MISS GEIN 2024

SỰ KIỆN/ 09.04.2024
GEIN KẾT HỢP CÙNG NOVAWORLD PHAN THIẾT TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH KHƠI THÔNG NĂNG LƯỢNG - VƯỢNG KHÍ TRÀN ĐẦY

GEIN KẾT HỢP CÙNG NOVAWORLD PHAN THIẾT TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH KHƠI THÔNG NĂNG LƯỢNG - VƯỢNG KHÍ TRÀN ĐẦY

SỰ KIỆN/ 09.04.2024
HÀNH TRÌNH GEIN VUN BỒI TRÍ TUỆ LỚP TRẺ VIỆT NAM: 3 CO-FOUNDERS CỦA GEIN ĐÃ TRAO GIÁ TRỊ ĐẾN HÀNG TRĂM TÂN SINH VIÊN TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP, ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VÀ ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

HÀNH TRÌNH GEIN VUN BỒI TRÍ TUỆ LỚP TRẺ VIỆT NAM: 3 CO-FOUNDERS CỦA GEIN ĐÃ TRAO GIÁ TRỊ ĐẾN HÀNG TRĂM TÂN SINH VIÊN TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP, ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VÀ ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

SỰ KIỆN/ 09.04.2024
1 2 3 4 5
Facebook GEIN Academy Tư vấn thông tin Liên hệ hợp tác
Hỗ trợ trực tuyến