10.000 CÂY DƯỢC LIỆU QUÝ ĐÃ ĐƯỢC NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO GIEO TRỒNG TẠI LÀNG GEIN, HÒA BÌNH - CHÍNH THỨC ĐẶT CỘT MỐC ĐẦU TIÊN TRÊN HÀNH TRÌNH GEIN TRAO GIÁ TRỊ ĐẾN CỘNG ĐỒNG

10.000 CÂY DƯỢC LIỆU QUÝ ĐÃ ĐƯỢC NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO GIEO TRỒNG TẠI LÀNG GEIN, HÒA BÌNH - CHÍNH THỨC ĐẶT CỘT MỐC ĐẦU TIÊN TRÊN HÀNH TRÌNH GEIN TRAO GIÁ TRỊ ĐẾN CỘNG ĐỒNG

SỰ KIỆN/ 09.04.2024
ĐỊNH VỊ BẢN THÂN VÀ LÊN KẾ HOẠCH TÌM KIẾM NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP - CÔNG THỨC ĐƯỢC DIỄN GIẢ DIỆU THU CHIA SẺ TRONG BUỔI TỌA ĐÀM HƯỚNG NGHIỆP “THẤU HIỂU BẢN THÂN, LÀM CHỦ TƯƠNG LAI”

ĐỊNH VỊ BẢN THÂN VÀ LÊN KẾ HOẠCH TÌM KIẾM NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP - CÔNG THỨC ĐƯỢC DIỄN GIẢ DIỆU THU CHIA SẺ TRONG BUỔI TỌA ĐÀM HƯỚNG NGHIỆP “THẤU HIỂU BẢN THÂN, LÀM CHỦ TƯƠNG LAI”

SỰ KIỆN/ 09.04.2024
C-CLUB STRATEGY MEETING 2024: CUỘC HỌP CHIẾN LƯỢC CỦA HÀNG NGŨ LÃNH ĐẠO NÒNG CỐT CHUẨN BỊ CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GEIN ACADEMY NĂM 2024

C-CLUB STRATEGY MEETING 2024: CUỘC HỌP CHIẾN LƯỢC CỦA HÀNG NGŨ LÃNH ĐẠO NÒNG CỐT CHUẨN BỊ CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GEIN ACADEMY NĂM 2024

SỰ KIỆN/ 09.04.2024
HÀNH TRÌNH GEIN VUN BỒI TRÍ TUỆ LỚP TRẺ VIỆT NAM - CO-FOUNDER LANG CÔNG ĐẠT CHIA SẺ TỚI 700 TÂN SINH VIÊN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI VỀ “THẤU HIỂU BẢN THÂN - LÀM CHỦ TƯƠNG LAI”

HÀNH TRÌNH GEIN VUN BỒI TRÍ TUỆ LỚP TRẺ VIỆT NAM - CO-FOUNDER LANG CÔNG ĐẠT CHIA SẺ TỚI 700 TÂN SINH VIÊN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI VỀ “THẤU HIỂU BẢN THÂN - LÀM CHỦ TƯƠNG LAI”

SỰ KIỆN/ 09.04.2024
CỘT MỐC MỚI TRÊN HÀNH TRÌNH TRAO GIÁ TRỊ - SỰ KIỆN GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH ĐẦU TAY “VƯƠN TỚI MẶT TRỜI” CỦA CO-FOUNDER THẠCH THẢO CHÍNH THỨC DIỄN RA

CỘT MỐC MỚI TRÊN HÀNH TRÌNH TRAO GIÁ TRỊ - SỰ KIỆN GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH ĐẦU TAY “VƯƠN TỚI MẶT TRỜI” CỦA CO-FOUNDER THẠCH THẢO CHÍNH THỨC DIỄN RA

SỰ KIỆN/ 09.04.2024
1 2 3 4 5
Facebook GEIN Academy Tư vấn thông tin Liên hệ hợp tác
Hỗ trợ trực tuyến