1. GEIN ACADEMY là Công ty cổ phần Sáng kiến Giáo dục toàn cầu được thành lập với sứ mệnh giúp cho hàng triệu người Việt Nam được chuyển hóa. Trong vòng hơn 3 năm phát triển, đến năm 2023 GEIN đã thành công giúp cho hơn 200.000 khách hàng thấu hiểu bản thân và đào tạo ra hàng ngàn học viên theo đuổi nghề Life Coach trên toàn quốc và nhiều khu vực quốc tế. Tại GEIN, chúng tôi dựa trên nền tảng là 3 gốc rễ ĐẠO ĐỨC - TRÍ TUỆ - NGHỊ LỰC trong việc phát triển con người.

2. GEIN Academy là nơi vun bồi 3 năng lực cốt lõi

a. Nuôi dưỡng đạo đức

- Sống có lòng biết ơn, bao dung và độ lượng.

- Trung thực đến tận cùng.

- Phụng sự và cho đi vô điều kiện.

b. Rèn luyện nghị lực

- Bình tĩnh trước khó khăn.

- Dám vượt khó, ra khỏi vùng an toàn để tiến bộ và giúp người.

- Kiên trì, bền bỉ và làm tới cùng những việc thiện.

c. Trau dồi trí tuệ

- Học tập không ngừng, chủ động trong việc học, biết phân biệt thiện ác, tìm ra nhân quả của từng vấn đề.

- Phát triển năng lực phân biệt đúng đắn từng vấn đề, hoàn thiện mình mỗi ngày và nhiệt tâm đóng góp cho cộng đồng.

3. TẦM NHÌN

- Trở thành vườn ươm đội ngũ nhân tài có đủ 3 gốc rễ: Đạo Đức - Trí Tuệ - Nghị Lực.

- Kiến tạo thế hệ lãnh đạo xây dựng nên một xã hội phát triển bền vững.

4. SỨ MỆNH

Chuyển hóa con người môi trường Tam Bảo: người thầy hiền trí - người bạn tốt - tủ sách hay góp phần xây dựng cộng đồng sống cống hiến và có ý nghĩa.

Facebook GEIN Academy Tư vấn thông tin Liên hệ hợp tác
Hỗ trợ trực tuyến