Coaching là dành cho những người tìm kiếm sự tiến bộ. Những người muốn học hỏi, phát triển và trưởng thành - về mặt cá nhân và nghề nghiệp. Trong một môi trường luôn thay đổi, công việc và cuộc sống cá nhân đòi hỏi phải học tập và nâng cao kỹ năng.

1. Định nghĩa về coaching

Định nghĩa về coaching

Coaching là một cách hữu ích để phát triển các kỹ năng và khả năng của con người cũng như nâng cao hiệu suất.

Một buổi huấn luyện thường sẽ diễn ra như một cuộc trò chuyện giữa huấn luyện viên và người được huấn luyện (người được huấn luyện) và nó tập trung vào việc giúp người được huấn luyện khám phá câu trả lời cho chính họ.

Coaching là dành cho tất cả mọi người. Đó là một quá trình mang tính cá nhân hóa có thể nuôi dưỡng sự tăng trưởng nhanh chóng và giúp thúc đẩy sự thay đổi. Nhưng đó là công việc khó khăn - cho cả huấn luyện viên và cá nhân. Và nó bắt đầu bằng việc đầu tư vào các lĩnh vực tác động chính giúp phát huy toàn bộ tiềm năng của bạn.

2. Nguồn gốc ra đời coaching

Nguồn gốc ra đời coaching

Nguồn gốc ra đời coaching

Theo wikipedia, thuật ngữ "huấn luyện viên" (coach) lần đầu tiên được sử dụng vào khoảng năm 1830 tại Đại học Oxford để chỉ việc hướng dẫn quá trình học tập - phát triển của sinh viên. Khái niệm này sau đó xuất hiện trong lĩnh vực thể thao lần đầu vào năm 1861.

Ngày nay, coaching không chỉ liên quan đến việc cung cấp hướng dẫn trong lĩnh vực thể thao mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh, sự nghiệp, tư duy cá nhân, và cuộc sống. Người ta sử dụng thuật ngữ "coaching" để mô tả quá trình giúp người khác phát triển và tận dụng tối đa tiềm năng của họ thông qua sự hỗ trợ, đào tạo, và tư vấn.

Mô hình coaching hiện đại thường kết hợp nhiều phương pháp và nguyên tắc từ nhiều lĩnh vực khác nhau như tâm lý học, quản lý, và phát triển cá nhân. Coaching được coi là một công cụ hữu ích để giúp cá nhân và tổ chức đạt được mục tiêu, vượt qua thách thức, và phát triển bản thân.

3. Vai trò quan trọng của coaching trong các lĩnh vực

Vai trò quan trọng của coaching trong các lĩnh vực

Coaching đóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thể thao, doanh nghiệp, sự nghiệp, tư duy cá nhân, và nhiều lĩnh vực khác.

Thể thao

 • Phát triển kỹ năng và hiệu suất: Giúp vận động viên phát triển kỹ năng cần thiết và nâng cao hiệu suất của họ trong môn thể thao.

 • Lập kế hoạch và chiến thuật: Hỗ trợ trong việc xây dựng kế hoạch và chiến thuật, giúp đội và vận động viên đạt được mục tiêu.

Doanh nghiệp và quản lý

 • Lãnh đạo và phát triển Năng lực: Hỗ trợ những người lãnh đạo và quản lý phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý thời gian, và quản lý nhóm.

 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định: Hỗ trợ trong việc đối mặt và giải quyết vấn đề, cũng như hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Sự nghiệp

 • Hướng dẫn sự nghiệp: Hỗ trợ người lao động trong việc phát triển sự nghiệp của họ, lập kế hoạch sự nghiệp và đạt được mục tiêu cá nhân.

 • Phát triển kỹ năng mềm: Giúp cá nhân phát triển kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý thời gian, và làm việc nhóm.

Tư duy cá nhân

 • Xây dựng tư duy tích cực: Hỗ trợ trong việc xây dựng tư duy tích cực và sự tự tin.

 • Giải tỏa stress và cân bằng cuộc sống: Giúp người học cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, đồng thời giảm stress.

Giáo dục

 • Phát triển kỹ năng học tập: Hỗ trợ sinh viên và học viên phát triển kỹ năng học tập và quản lý thời gian.

 • Hỗ trợ nghề nghiệp và lựa chọn sự nghiệp: Hỗ trợ người học trong việc định hình sự nghiệp và lựa chọn ngành nghề phù hợp.

4. Các loại coaching đã được biết tới

Các loại coaching đã được biết tới

Các loại coaching đã được biết tới

Coaching đã phát triển nhanh chóng trong vài năm qua - với tư cách là một ngành và một nghề. Từng là một thuật ngữ mơ hồ gắn liền với thể thao, huấn luyện được coi là sự phát triển nghề nghiệp cho các nhà điều hành cấp cao .

Giờ đây, coaching có đủ hình thức và hình thức. Tất nhiên, không phải tất cả các khóa huấn luyện đều giống nhau. Các loại hình huấn luyện khác nhau có các lĩnh vực trọng tâm, cách tiếp cận và trường hợp sử dụng khác nhau. Và tất cả các loại hình huấn luyện đều yêu cầu chuyên môn khác nhau và mang lại những kết quả khác nhau.

Một số huấn luyện viên tập trung vào sự nghiệp, sự phát triển nghề nghiệp và huấn luyện lãnh đạo và quản lý. Những người khác là huấn luyện viên chuyên môn tập trung vào các lĩnh vực như dinh dưỡng, thể dục và sức khỏe. Đây chỉ là một số khác nhau các loại hình huấn luyện(cả bên trong và bên ngoài nơi làm việc). Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về 14 loại hình coaching chính:

 • Life Coaching: Tập trung vào việc hỗ trợ cá nhân phát triển mục tiêu cá nhân, cân bằng cuộc sống, quản lý thời gian, và tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống.

 • Executive Coaching: Dành cho lãnh đạo và quản lý để phát triển kỹ năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề, và nâng cao hiệu suất cá nhân cũng như của nhóm làm việc.

 • Career Coaching: Hỗ trợ người học trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp, lập kế hoạch nghề nghiệp, và định hình mục tiêu sự nghiệp.

 • Business Coaching: Dành cho doanh nhân và người quản lý kinh doanh để phát triển chiến lược kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, và đạt được mục tiêu doanh nghiệp.

 • Health and Wellness Coaching: Hỗ trợ người học trong việc đặt và duy trì lối sống lành mạnh, quản lý stress, và đạt được mục tiêu sức khỏe cá nhân.

 • Financial Coaching: Hỗ trợ người học quản lý tài chính cá nhân, lập kế hoạch ngân sách, và đạt được mục tiêu tài chính.

 • Communication Coaching: Tập trung vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp, xử lý xung đột, và tạo ra môi trường làm việc tích cực.

 • Team Coaching: Hỗ trợ nhóm làm việc để phát triển mối quan hệ, tăng cường hiệu suất nhóm, và giải quyết mâu thuẫn nội bộ.

 • Performance Coaching: Tập trung vào việc cải thiện hiệu suất làm việc, đặt mục tiêu và đánh giá hiệu suất cá nhân hoặc nhóm.

 • Transformational Coaching: Nhấn mạnh vào quá trình thay đổi sâu sắc trong tư duy, hành vi và giá trị để đạt được mục tiêu lớn và thay đổi cuộc sống.

5. Công việc mà một người Coaching sẽ làm

Công việc mà một người Coaching sẽ làm

Công việc của một coach bao gồm nhiều khía cạnh và yêu cầu một loạt các kỹ năng tư vấn, giao tiếp và lãnh đạo. Dưới đây là mô tả chi tiết về công việc của một coach:

Giao tiếp và lắng nghe

 • Tư Vấn và Giao Tiếp Hiệu Quả: Giao tiếp mở cửa và tư vấn với người học để xác định mục tiêu, nhu cầu và mong muốn.

 • Lắng Nghe Chủ Động: Lắng nghe chủ động để hiểu rõ hơn về người học, nhận biết những thách thức và điều kiện cụ thể của họ.

Phân tích và đánh giá

 • Phân Tích Tình Hình: Đánh giá tình hình hiện tại của người học, xác định điểm mạnh và điểm yếu.

 • Lập Kế Hoạch Đánh Giá: Phát triển kế hoạch đánh giá cụ thể để đo lường tiến triển và đánh giá hiệu suất.

Xây dựng mục tiêu và kế hoạch hành động

 • Xác Định Mục Tiêu: Hỗ trợ người học xác định mục tiêu cụ thể và đo lường được.

 • Lập Kế Hoạch Hành Động: Hợp tác với người học để xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để đạt được mục tiêu.

Hướng dẫn và hỗ trợ:

 • Hướng Dẫn Kỹ Năng và Chiến Lược: Hướng dẫn người học trong việc phát triển kỹ năng và chiến lược cần thiết để vượt qua thách thức.

 • Hỗ Trợ Tinh Thần: Cung cấp sự hỗ trợ tinh thần và khích lệ trong quá trình đạt được mục tiêu.

Thiết lập mối quan hệ tương tác:

 • Xây Dựng Mối Quan Hệ Tín Nhiệm: Tạo ra môi trường an toàn và tôn trọng để người học có thể chia sẻ và tương tác một cách tự do.

 • Hỗ Trợ Tự Học và Phát Triển: Khuyến khích và hỗ trợ người học tự quản lý quá trình học tập và phát triển.

Quản lý tiến trình và điều chỉnh chiến lược:

 • Theo Dõi Tiến Trình: Liên tục theo dõi và đánh giá tiến trình của người học.

 • Điều Chỉnh Chiến Lược: Điều chỉnh chiến lược và kế hoạch hành động dựa trên tiến triển và thay đổi trong điều kiện hoặc mục tiêu.

Khám phá và tìm kiếm giải pháp:

 • Khám Phá Lựa Chọn: Hỗ trợ người học trong việc khám phá và đánh giá các lựa chọn có sẵn.

 • Tìm Kiếm Giải Pháp: Hỗ trợ tìm kiếm giải pháp sáng tạo và hiệu quả cho những thách thức cụ thể.

Phản hồi và đánh giá:

 • Cung Cấp Phản Hồi Xây Dựng: Cung cấp phản hồi tích cực và xây dựng, nhấn mạnh vào điểm mạnh và tiến bộ.

 • Đánh Giá Kết Quả: Thực hiện đánh giá kết quả để xem xét tiến triển và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.

Giữ bí mật và tuân thủ nguyên tắc:

 • Bảo Mật Thông Tin: Giữ bí mật thông tin cá nhân và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và chuyên nghiệp.

 • Tôn Trọng Quan Điểm: Tôn trọng quan điểm và giá trị cá nhân của người học, không áp đặt quan điểm cá nhân.

Liên tục học hỏi và phát triển:

 • Nâng Cao Kiến Thức và Kỹ Năng: Liên tục nâng cao kiến thức và kỹ năng về các phương pháp coaching mới và xu hướng trong lĩnh vực.

6. Tiềm năng phát triển vô hạn của coaching

Tiềm năng phát triển vô hạn của coaching

Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển lĩnh vực coaching, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển và xã hội đang trở nên nhận thức hơn về quan trọng của phát triển cá nhân và chuyển đổi từng nhóm ngành khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố nổi bật về tiềm năng phát triển coaching tại Việt Nam:

 • Nhu cầu phát triển cá nhân và sự nghiệp: Ngày càng nhiều người ở Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân và cải thiện chất lượng cuộc sống. Coaching có thể đáp ứng nhu cầu này bằng cách hỗ trợ trong việc xác định mục tiêu, phát triển kỹ năng, và tối ưu hóa tiềm năng cá nhân.

 • Sự nghiệp và doanh nghiệp ngày càng phức tạp: Doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam ngày càng nhận ra giá trị của việc đầu tư vào phát triển nhân sự. Coaching doanh nghiệp có thể hỗ trợ lãnh đạo và nhân viên trong việc phát triển kỹ năng quản lý, tăng cường hiệu suất làm việc, và giải quyết các thách thức công việc.

 • Môi trường giáo dục ngày càng phát triển: Sự phát triển của hệ thống giáo dục và đào tạo ở Việt Nam tạo ra một cơ hội lớn cho coaching giáo dục. Sinh viên và học viên có thể tận dụng coaching để xây dựng mục tiêu nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cá nhân.

 • Nhu cầu về sức khỏe và lối sống lành mạnh: Với sự tăng cường ý thức về sức khỏe và lối sống lành mạnh, coaching sức khỏe và wellness có thể trở thành một lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam, giúp người học đạt được mục tiêu về sức khỏe và hạnh phúc.

 • Môi trường doanh nghiệp khởi nghiệp năng động: Cộng đồng khởi nghiệp ở Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, và các doanh nhân trẻ đang tìm kiếm sự hỗ trợ để phát triển cả bản thân và doanh nghiệp của họ. Coaching có thể cung cấp nguồn lực quan trọng để họ vượt qua những thách thức và đạt được mục tiêu.

 • Sự phổ biến của Coahing: Việc coaching được chấp nhận ngày càng nhiều trong cộng đồng quốc tế cũng giúp đẩy mạnh tiềm năng phát triển của nó tại Việt Nam.

Coaching là một khoản đầu tư không ngừng cho đi. Nó mang lại giá trị trong thời điểm hiện tại và tiếp tục mang lại lợi ích trong suốt sự nghiệp và cuộc đời. Và đối với các tổ chức, nó có thể là công cụ giúp nhân viên của bạn đi từ thất bại đến phát đạt. Suy cho cùng, mỗi cá nhân phải đối mặt với những căng thẳng và thách thức riêng hàng ngày. Điều này đòi hỏi hỗ trợ cá nhân để phát triển nghề nghiệp và hạnh phúc của những người coach.

Bài viết cùng chuyên mục
Tổng quan về Life Coach: Khái niệm, lợi ích, phân loại

Tổng quan về Life Coach: Khái niệm, lợi ích, phân loại

GEIN ACADEMY BỊ MẠO DANH ĐỂ LỪA ĐẢO: HỌC VIÊN CẦN CẨN TRỌNG

GEIN ACADEMY BỊ MẠO DANH ĐỂ LỪA ĐẢO: HỌC VIÊN CẦN CẨN TRỌNG

CẢNH BÁO 3 CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO MẠO DANH GEIN ACADEMY

CẢNH BÁO 3 CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO MẠO DANH GEIN ACADEMY

5 loại bảo hiểm cho life coach mà bạn CẦN CÂN NHẮC

5 loại bảo hiểm cho life coach mà bạn CẦN CÂN NHẮC

Facebook GEIN Academy Tư vấn thông tin Liên hệ hợp tác
Hỗ trợ trực tuyến