LỚP HỌC ĐẶC BIỆT DÀNH CHO AI MUỐN HỌC NGHỀ COACHING NGHIÊM TÚC

Những chuyên gia luận giải Coaching của chúng ta vẫn thường hay nói rằng: ở GEIN không bán Map For Success, GEIN bán sự chuyển hóa.

  • Nhưng bao nhiêu trong số anh chị đã thành công chuyển hóa chính bản thân mình?

  • Bao nhiêu trong số khách hàng của anh chị đã được chuyển hóa?

"Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng" Nhưng Biết mình rồi, thì phải biết sửa mình, phải lên chiến lược thay đổi, kích hoạt "Con người to lớn" bên trong bản thân.

Đến với buổi Coaching chuyên sâu này, Ms Nguyễn Thạch Thảo sẽ đem đến cho anh chị những kiến thức về: "9 cấp độ chuyển hóa con người"

Sau buổi đào tạo này, anh sẽ nhận được:

  • Hiểu con người cần đi qua những tầng nào để thay đổi, chuyển hóa

  • Ở mỗi tầng, chúng ta cần làm gì hay trải qua điều gì để kích hoạt sự thay đổi

  • Làm thế nào để duy trì sự thay đổi tích cực và lên level tiếp theo.

THÔNG TIN BUỔI ĐÀO TẠO:
- TRAINER: MS NGUYỄN THẠCH THẢO - CO FOUNDER GEIN
- THỜI GIAN: 9H00- 12H00, NGÀY 24/4/2021
- HÌNH THỨC ONLINE QUA ZOOM

Facebook GEIN Academy Tư vấn thông tin Liên hệ hợp tác
Hỗ trợ trực tuyến